تجهیزات مخابراتی

کابل دراپ

کابل دراپ به عنوان بخش مهمی از شبکه FTTH، اتصال خارجی نهایی بین مشترکین و کابل فیدر را تشکیل می دهد. انتخاب مناسب این کابل به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان...

تجهیزات مخابراتی

کابل cat8

همانطور که می دانید، با افزایش تقاضای پهنای باند، انتخاب سیم کشی مناسب در مراکز داده ها، اتاق های سرور و دیگر مکان های مورد نیاز برای پیشبرد اهمیت زیادی  دارد...