تگ-اسمارت

تجهیزات مخابراتی

فیوژن

متصل کننده فیوژن از گرمای موضعی برای ذوب شدن یا اتصال دو انتهای دو فیبر نوری استفاده می کند. روند آماده سازی شامل حذف روکش محافظ از هر فیبر، تفکیک دقیق و...

بانک اطلاعاتی تجهیزات مخابراتی

دایرکتوری تجهیزات مخابراتی، تامین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و انواع کابل فیبرنوری و اسپلیتر فیبر نوری

معرفی شرکت فرهیختگان پیام همراه

تولید تجهیزات مخابراتی و سرمایه گذاری از اهم فعالیت های شرکت فرهیختگان پیام همراه می باشد.

تجهیزات مخابراتی بستل

بستل، تولیدکننده و عرضه کننده تجهیزات مخابراتی، انواع کابل فیبر نوری و اسپلیتر فیبر نوری