تگ-فیبرنوری

تجهیزات مخابراتی

کابل دراپ

کابل دراپ به عنوان بخش مهمی از شبکه FTTH، اتصال خارجی نهایی بین مشترکین و کابل فیدر را تشکیل می دهد. انتخاب مناسب این کابل به طور مستقیم بر قابلیت اطمینان...

تجهیزات مخابراتی

fiber cleaver

در پروژه های فیبر نوری، استفاده از کابل فیبر نوری با انتهای تمیز و صاف بسیار ضروری است. Cleaver  فیبرنوری  یک ابزار بسیار مهم برای جفت کردن واتصال فیبر نوری با...

بانک اطلاعاتی تجهیزات مخابراتی

دایرکتوری تجهیزات مخابراتی، تامین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی و انواع کابل فیبرنوری و اسپلیتر فیبر نوری

معرفی شرکت فرهیختگان پیام همراه

تولید تجهیزات مخابراتی و سرمایه گذاری از اهم فعالیت های شرکت فرهیختگان پیام همراه می باشد.

تجهیزات مخابراتی بستل

بستل، تولیدکننده و عرضه کننده تجهیزات مخابراتی، انواع کابل فیبر نوری و اسپلیتر فیبر نوری